Złomowanie

Proces złomowania pojazdu.

Podczas procesu złomowania pojazdu sprawdzana jest tożsamość osoby złomującej pojazd. Sprawdzane są dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, które porównujemy z dowodem osobistym właściciela pojazdu. Sprawdzamy również czy numer VIN pojazdu, wpisany w dowodzie rejestracyjnym, jest tożsamy z numerami nabitymi na karoserii złomowanego pojazdu.

W celu  zapewnienia sprawnego przebiegu procesu złomowania pojazdu, złomujący musi zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość z podanym adresem zameldowania właściciela pojazdu;
  2. Dowód rejestracyjny, kartę pojazdu. W przypadku braku obu tych dokumentów, należy przedłożyć Zaświadczenie Potwierdzające Dane Rejestrowe wystawione przez Wydział Komunikacji;
  3. Gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest jeden lub więcej współwłaścicieli to do złomowania stawiają się wszyscy właściciele lub każdy z współwłaścicieli może napisać upoważnienie do zezłomowania pojazdu;
  4. Gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę złomujący musi posiadać upoważnienie do zezłomowania pojazdu, podpisane przez osobę prawną do dysponowania pojazdem;
  5. Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany, trzeba okazać umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu. Ważnym jest aby udowodnić ciągłość pomiędzy osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym a ostatnim właścicielem.

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego (696 767 233).